Tuesday, May 15, 2007

ซาก"ขยะ"บนดวงจันทร์ กับความหวังตั้งนิคมมนุษย์!


โครงการสำรวจดวงจันทร์ของมนุษย์ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ในทางหนึ่งช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบริวารของโลกดวงนี้อย่างชักเจนมากขึ้นจนถึงขั้นที่หลายประเท
ศกำหนดเป้าหมายว่าจะส่งคนของตนขึ้นไปตั้ง "อาณานิคม" เพื่อขุดเหมืองหาแร่ธาตุพลังงานกลับมาใช้บนพื้นโลก

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางฐานความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้มนุษย์ก็ได้ทิ้งเศษซากขยะไฮเทคปริมาณมหาศาลกว่า 20 ตันกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวดวงจันทร์ ในรูปแบบของซากยานอวกาศ ซากดาวเทียม ยานหุ่นยนต์ จรวดขับดัน รวมถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย และในอนาคตขยะจะยิ่งเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเมื่อรัฐบาลมหาอำนาจต่างกำลังแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อครอบครองดวงจันทร์โดยสมบูรณ์!

ที่มา: http://www.matichon.co.th/
Link: http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03tec01150550&day=2007/05/15§ionid=0326

No comments: