Wednesday, May 23, 2007

มทร.ธัญบุรี"พัฒนาโปรแกรม สั่งคอมพิวเตอร์พิมพ์งานด้วยเสียง


ฑีฆายุ สมานรักษ์ สุภัคพรรณ จิตต์ศรีนันท์ และรุจิวรรณ วรรณถาวร กลุ่มนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พัฒนาโปรแกรมใช้เสียงพูดแทนมือพิมพ์เอกสาร ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้พิการมือและแขนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ฑีฆายุ ตัวแทนกลุ่มเล่าว่า โปรแกรมนี้เป็นการต่อยอด ผลงานของรุ่นพี่ที่เคยทำโปรแกรมที่ใช้ดวงตาขยับเมาส์ โดยโปรแกรมของพวกเราได้พัฒนาเพิ่ม คือ จากเดิมที่สามารถขยับเมาส์ด้วยดวงตาแล้ว ยังใช้เสียงพูดเพื่องานพิมพ์ได้ด้วย หมายความว่า ในการพิมพ์งานเอกสารชิ้นหนึ่งนั้นสามารถใช้แค่ดวงตาและเสียงพูดก็ทำงานได้ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่พิการทางแขน มือ นิ้ว หรืออาจจะมีความจำเป็นด้านอื่นๆ ทำให้ใช้มือสั่งงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้

การใช้งานจะเริ่มจากกำหนดให้ "กล้องเว็บแคม" คอยจับภาพเคลื่อนไหวของดวงตา แล้วนำภาพที่ได้ไปประมวลผล (Image Processing) เพื่อคำนวณหาจุดของตาดำไปมา

ขั้นต่อมานำการเคลื่อนไหวนี้ไประบุตำแหน่งต่างๆ บนจอภาพ และตำแหน่งของ "พอยเตอร์" จะเคลื่อนไปตามตำแหน่งที่ดวงตามองไปยังจุดนั้นๆ อย่างแม่นยำ

"ในการสั่งงานจะสั่งด้วยเสียงพูดผ่านไมโครโฟน จากเมื่อก่อนที่สามารถออกคำสั่งได้แค่การคลิก ดับเบิลคลิก หรือแดร็กแอนด์ดร็อป เท่านั้น แต่โปรแกรมที่พวกเราพัฒนาเพิ่มคือการเขียนโปรแกรมให้สามารถออกคำสั่งในการพิมพ์ตัวอักษร-สระ แทนการใช้มือพิมพ์บนแป้นพิมพ์ เช่น จะพิมพ์อักษร "ก" ก็พูด ว่า "กอ ไก่" ผ่านไมโครโฟน แล้วอักษร "ก" ก็จะขึ้นที่หน้างานเอกสาร" ฑีฆายุกล่าว

สำหรับเครื่องมือที่สามารถรองรับการใช้โปรแกรมของนักศึกษามทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วประมวลผลไม่ต่ำกว่า 3.00 GHz, หน่วยความจำ (RAM) 1.00 GB ขึ้นไป, กล้องเว็บแคมอัตรา Frame rat: 30 Frames/sec ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 800x600 Pixel, ไมโครโฟนแบบ Hardset, ระบบปฏิบัติการ Microsoft XP Professional Version 2002, โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0, โปรแกรม Microsoft Speech 5.1 และโปรแกรม VideoOCX

โครงการนี้มีอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ นับว่าเป็นการเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์มากขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจ "โปรแกรมใช้เสียงพูดเพื่องานพิมพ์เอกสาร" ติดต่อสอบถามไปได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3510-39 ต่อ 104

ที่มา: http://www.matichon.co.th/k
Link: http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03tec02230550&day=2007/05/23§ionid=0326

1 comment:

tatoblub said...

เป็นไอเดียที่สุดยอดมากเลย ครับ