Tuesday, May 15, 2007

แนะใช้อินเทอร์เน็ตกระตุ้นคนออกกำลังกายได้

นิวยอร์ก 15 พ.ค.- ผลการศึกษาในสหรัฐแนะว่า ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่ใช้เวลาทั้งวันนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจเข้าไปหาข้อมูลการออกกำลังกาย อินเทอร์เน็ตจึงน่าจะเป็นสื่อกระตุ้นให้คนออกกำลังกายเป็นประจำได้ไม่แพ้สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอายุรแพทย์ฉบับวันที่ 14 พ.ค. ลงพิมพ์ผลการศึกษาผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตแบบนั่งอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่จำนวน 249 คนว่า อาสาสมัครที่ได้ท่องอินเทอร์เน็ตใช้เวลาออกกำลังกายสัปดาห์ละ 80-90 นาทีตลอดการศึกษานาน 1 ปี ผลการศึกษานี้มีนัยสำคัญมาก เพราะปีที่แล้วมีผู้ใหญ่ชาวอเมริกันท่องอินเทอร์เน็ตถึง 147 ล้านคน หากในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตแบบนั่งอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ก็เท่ากับว่าอินเทอร์เน็ตมีโอกาสเป็นสื่อกระตุ้นให้คนมากถึง 80 ล้านคนออกกำลังกายหลังจากถูกตำหนิว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนนั่งติดอยู่กับที่

คณะนักวิจัยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเข้าเว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาให้ส่งเสริมการออกกำลังกาย กลุ่มที่สองได้รับเว็บไซต์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ 6 แห่ง ของหน่วยงานการแพทย์และการออกกำลังกาย กลุ่มสุดท้ายได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกคนต้องบันทึกกิจกรรมในแต่ละวันและตอบคำถามที่ทำให้ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลังจากผ่านไป 1 ปีพบว่า กลุ่มท่องเว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะใช้เวลาออกกำลังกายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 90 นาที เท่ากับกลุ่มได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนกลุ่มเข้าเว็บไซต์ที่ให้เลือกเชื่อมต่อเองใช้เวลาออกกำลังกายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 80 นาที ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า โดยทั่วไปแล้วคนวัยผู้ใหญ่ควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: