Friday, January 11, 2008

อพวช.อวดหุ่นยนต์ต้อนรับฝีมือไทย


หลังจากออกโชว์ตัวเป็นครั้งแรก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว อพวช.ปรับปรุงหุ่นยนต์ฝีมือไทย ให้ดูอย่าง "เต็มตัว" และพร้อมทำหน้าที่ต้อนรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายนิรุต กวีวัฒน์ นักวิชาการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บอกว่า เอ็นเอสเอ็ม ซีโร่วัน เป็นหุ่นยนต์ขนาด 1 ม. สามารถตอบสนองคำสั่งเสียงบางคำสั่งได้ เช่น กล่าวคำทักทาย สวัสดี ทักทายผู้เข้าชม อพวช.
"อพวช. จะเปิดตัวหุ่นยนต์ต้อนรับ ฉบับสมบูรณ์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จ.ปทุมธานี หลังจากเคยโชว์ตัวครั้งแรกในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50"

เอ็นเอสเอ็ม ซีโร่วัน เวอร์ชั่น 2 เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่พัฒนาเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 1 ที่มีเพียงครึ่งตัว มีไฟกะพริบที่ใบหน้าระหว่างสนทนา สามารถขยับร่างกายได้ทั้งส่ายหน้าซ้าย-ขวา พยักหน้าขึ้น-ลง และสามารถขยับแขนทั้ง 2 ข้างได้
เช่น ยกแขนและงอแขน พร้อมมีเสียงทักทายหรือให้ข้อมูลกับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ

อพวช.เตรียมนำหุ่นยนต์ดังกล่าวมาใช้ต้อนรับและแนะนำข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยเริ่มทำหน้าที่วันแรกในวันเสาร์ 12 ม.ค. ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ

อนาคตตั้งเป้าพัฒนาใช้เป็นหุ่นยนต์ช่วยสาธิตการแสดง บรรยายข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล แก่ผู้เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ขณะเดียวกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2551 ร่วมกับรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เน้นกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดวงดาวและอวกาศ เกมสำหรับเด็กพิการ

กิจกรรมทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนอิเล็กทรอนิกส์ โซนนาโนเทคโนโลยี โซนเรื่องปัญหาโลกร้อน โซนวิทยาศาสตร์การกีฬา และโซนเทคโนโลยีชีวภาพ โดยรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากศูนย์แห่งชาติ ทั้ง 4 ศูนย์ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก โดยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งพัฒนาโดยเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ที่ชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย มาจัดแสดงที่ทำเนียบรัฐบาล

โปรแกรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตา ในลักษณะของเกมสอดแทรกความรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับสุภาษิตคำพังเพย โดยคอมพิวเตอร์จะโต้ตอบกับผู้เล่นด้วยเสียงพูด ในขณะที่ผู้เล่นควบคุมเกมผ่านคีย์บอร์ด ซึ่งพัฒนาร่วมกับผู้พิการทางสายตา ทำให้ได้เกมที่สามารถโต้ตอบกับคนตาบอดได้

จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2008/01/11/WW54_5401_news.php?newsid=218994

No comments: