Friday, December 14, 2007

เทคโนประดิษฐ์-ฮอนด้าลับคมหุ่นยนต์อาซิโมรู้มารยาทสังคมทำงานร่วมผู้อื่นได้

ฮอนด้าประสบความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาอัจฉริยะสมองกลอาซิโมเทคโนโลยีใหม่ช่วยเชื่อมโยงการทำงานของอาซิโมหลายตัวในเวลาเดียวกัน รองรับการใช้งานประจำวันในสภาพแวดล้อมจริง

เทคโนโลยีอัจฉริยะสมองกลใหม่นี้ช่วยให้อาซิโมเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้น และนำไปสู่ความสามารถใหม่ 3 อย่างคือ การจัดสรรหน้าที่และปฏิบัติงานได้พร้อมกันหลายตัวในเวลาเดียวกันโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีใหม่กับความสามารถในการปฏิบัติงานในสำนักงาน อาทิ การเสิร์ฟเครื่องดื่ม การเข็นรถ เป็นต้น เช่น ขณะที่อาซิโมตัวหนึ่งหยุดทำงาน เนื่องจากกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ตัวอื่นๆ จะทำหน้าที่แทนได้ทันที

ความสามารถที่สอง การตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า หรือเดินถอยหลังเพื่อเปิดทางให้ผู้อื่น โดยจะกำหนดตำแหน่งของผู้ที่กำลังเข้าใกล้ ผ่านกล้องรับภาพที่ตา จากนั้นจะคำนวณทิศทางและความเร็วของระยะทาง คาดการณ์การเคลื่อนไหวของผู้ที่เข้าใกล้ และเลือกเส้นทางเดินที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเปิดทางแก่ผู้อื่น แต่ในกรณีที่พื้นที่ไม่พอ อาซิโมจะเดินถอยหลังและเปิดทางให้

ความสามารถที่สามการชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเองเมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่าระดับที่กำหนดอาซิโมจะหาตำแหน่งสถานีสำหรับชาร์จที่ใกล้ที่สุด จากนั้นเดินไปยังตำแหน่งดังกล่าวเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ โดยจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่กำลังยืนอยู่

ฮอนด้าได้ทดสอบอาซิโม2 ตัว ที่ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ บริเวณล็อบบี้ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ของฮอนด้าในกรุงโตเกียว

นับตั้งแต่ฮอนด้าเปิดตัวอาซิโมเมื่อปี 2548 ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้อาซิโมอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ และเทคโนโลยีล่าสุดนี้ ทำให้อาซิโมปฏิบัติงานในสภาวะที่แวดล้อมไปด้วยมนุษย์ และอาซิโมตัวอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของฮอนด้าในการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ ให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมจริงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนจำนวนมาก

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: