Sunday, December 2, 2007

เทคโนประดิษฐ์-วิศวธรรมศาสตร์โชว์รถเข็นคนพิการนั่งได้ยืนดี


ทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ออกแบบรถเข็นสำหรับคนพิการที่สามารถปรับยืนด้วยกลไก ช่วยผู้ป่วยลุกขึ้นทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตัวเอง

นายบรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต กล่าวว่า รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ทีมนักศึกษาเลือกใช้วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยเพื่อให้มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีกำลังแขนดีมีประวัติเคยยืนหรือเดินได้มาก่อน และผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรือผู้สูงอายุที่แขนไม่มีแรงแต่ต้องทำการกายภาพบำบัดด้วยการยืนโดยอาศัยคนพยุงช่วย

รถเข็นที่ทีมนักศึกษาช่วยกันพัฒนาขึ้นมาจนสำเร็จใช้ต้นทุนพัฒนาเพียง 1.5-1.6 หมื่นบาทเท่านั้น เทียบกับของต่างประเทศที่มีมอเตอร์สำหรับปรับยืนอัตโนมัติจะมีราคาหลักแสนบาท แต่เทคโนโลยีที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นได้นี้หากมีการเชิงอุตสาหกรรมราคาจะถูกลงอีก ทีมนักวิจัยตั้งใจไว้แล้วว่าจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนพิการได้ใช้อย่างทั่วถึง

รถเข็นปรับยืนด้วยกลไกช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยทำให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ ไม่ว่าจะยืนตากผ้า รดน้ำต้นไม้ ทำกับข้าวหรือเพื่อยืดเส้นยืดสายอย่างเดียวก็ตาม

ต้นแบบรถเข็นปรับยืนอัตโนมัติอยู่ระหว่างให้ผู้ป่วย2 รายนำไปทดลองใช้สำหรับเก็บข้อมูลเพิ่ม และฟังคิดเห็นที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และทีมงานจะพัฒนาจนกว่าจะเหมาะสมกับสรีระร่างกายของผู้ใช้มากที่สุด หลังจากประดิษฐ์คันต้นแบบแล้วเสร็จ และได้ยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

"สิ่งที่วิศวกรไทยทำได้ดี และไม่แพ้วิศวกรต่างชาติคือการออกแบบที่ใช้ต้นทุนต่ำเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของคนไทยด้วยกันเอง พร้อมกับการซ่อมบำรุงในราคาที่ย่อมเยา เนื่องจากนำอะไหล่ที่มีอยู่ในประเทศมาประยุกต์ใช้อย่างรู้วิธี เมื่อเทียบกับของต่างชาติที่เวลาจะซื้อมาใช้ก็มีราคาแพง ทั้งยังต้องอาศัยพลังงานจากมอเตอร์ ยามเมื่อเสียจะซ่อมแต่ละครั้งก็ต้องนำเข้าอะไหล่จากนอกซึ่งไม่คุ้มค่านัก อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: