Friday, December 14, 2007

ชวนโจ๋เข้าค่ายสื่อสารวิทย์บินสู่ลอนดอน


บริติช เคานซิล ร่วมกับทรูวิชั่นส์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเยาวชนไทยอายุ 17-21 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการเป็นนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2008 และเดินทางไปเข้าร่วม London International Youth Science Forum ร่วมกับเยาวชนกว่า 250 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลก ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th หมดเขตส่งใบสมัคร 31 ม.ค. 2551

นางเพ็ญรพี รามอินทรา ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ทางโครงการเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นทีม ทีมละ 2 คน อยากให้น้องๆ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อฝึกฝนวิธีการสื่อสารให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น

นายพิรฐะ หิญชีระนันทน์ นักศึกษาปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2007 ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับ London Youth Science Forum ที่สหราชอาณาจักร กล่าวในฐานะตัวแทนทีมว่า "ประทับใจการได้เข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์มาก พอได้เดินทางไปร่วมชุมนุมด้านวิทยาศาสตร์ที่ลอนดอนยิ่งสนุก ได้เข้าฟังการบรรยายทั้งการทดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทำให้วิทยาศาสตร์ที่ยากและน่าเบื่อเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก หลายๆ เรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวจนคิดไม่ถึงว่าจะนำมาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างไร เช่น ความรู้เรื่องฟองสบู่ที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็ก สามารถไปใช้ในการทำถนนหรือโครงสร้างอาคารต่างๆ ได้ ผมยังได้ไปทัศนศึกษาตามมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการจัดตลาดนัดทางวิชาการขึ้นเพื่อแสดงผลงานโครงงานของแต่ละประเทศด้วย"

ที่มา: http://www.matichon.co.th/
Link: http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakUwTVRJMU1BPT0=§ionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBd055MHhNaTB4TkE9PQ==

No comments: