Thursday, April 19, 2007

เอ็มเทคดัน LNG ใช้แทนน้ำมัน


เอ็มเทคดัน LNG ใช้แทนน้ำมัน แต่ต้องนำเข้าเพราะก๊าซไทยไม่เหมาะ

เอ็มเทคดันก๊าซธรรมชาติเหลวใช้แทนน้ำมันและซีเอ็นจี ชี้หลายประเทศใช้งานกันแพร่หลายในภาคขนส่งและผลิตไฟฟ้า เหตุปลอดภัย กินพื้นที่น้อย น้ำหนักเบา และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ชี้ก๊าซธรรมชาติไทยไม่เหมาะที่จะแปรรูปเป็นของเหลว ต้องนำเข้ามาใช้ทันปี 54 เชื่อมีนักวิจัยในประเทศเพียงพอ ขณะที่กระทรวงพลังงานเร่งทำระเบียบความปลอดภัยตอบรับความต้องการเอกชน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อนาคตของถังบรรจุก๊าซธรรมชาติจาก CNG ถึง LNG" ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ระหว่างการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) หรือ NAC 2007 เมื่อปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมรังฟังอย่างคึกคัก

ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ นักวิจัยเอ็มเทค ได้กล่าวถึงอนาคตของการใช้ก๊าซธรรมชาติว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพึ่งพิงน้ำมันไปสู่ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีราคาถูกและปลอดมลพิษนั้น การเก็บก๊าซธรรมชาติในรูปของก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) และก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่อุณหภูมิติดลบ 160 องศาเซลเซียส กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก

โดยเฉพาะแอลเอ็นจีที่หลายประเทศได้นำไปใช้งานต่างน้ำมันแล้ว รายใหญ่ที่สุดคือญี่ปุ่น รองลงมาคือเกาหลีใต้ที่ใช้แอลเอ็นจีผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่งมวลชน และการขนย้ายสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยการนำเข้าแอลเอ็นจีจากประเทศผู้ส่งออกรายสำคัญคือ กาตาร์ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก ตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้านไทยอื่นๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา

ข้อดีของแอลเอ็นจีเมื่อเทียบกับซีเอ็นจีคือ สามารถเก็บก๊าซธรรมชาติได้ด้วยพื้นที่น้อยกว่าซีเอ็นจี 2.4 เท่า มีน้ำหนักเบาหว่าถังซีเอ็นจี 5 เท่า มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษาสถานีบริการถูกกว่าแบบซีเอ็นจี 5 เท่า และประหยัดค่าไฟฟ้าในสถานีบริการได้มากกว่า 10 เท่า โดยในส่วนของประเทศไทยคาดว่าในปีหน้าจะมีสถานีบริการเกิดขึ้นได้มากกว่า 320 แห่งทั่วประเทศ

ทว่าก๊าซธรรมชาติของไทยกลับมีปริมาณธาตุคาร์บอนมากเกินไปจนไม่เหมาะที่จะแปรรูปเป็นก๊าซธรรมเหลว จึงอาจนำเข้าแแอลเอ็นจีจากต่างประเทศมาใช้ทดแทนได้ทันที โดยภายในปี 54 นี้ประเทศไทยก็อาจมีสถานีแอลเอ็นจีเปิดใช้อย่างแพร่แล้ว ขั้นต้นเพื่อใช้ในภาคการขนส่งมวลชนและสินค้า แต่ก็ต้องมีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ดร.สมัย ใจอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญพลังงานทดแทนศูนย์เอ็มเทค กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยยังไม่กล้าลงทุนในเรื่องแอลเอ็นจีเท่าที่ควร เพราะแอลเอ็นจียังเป็นเรื่องใหม่ สำหรับคนไทยที่ยังมีความเคยชินกับการใช้น้ำมันมาก แม้ว่าแอลเอ็นจีถือเป็นแหล่งพลังงานอนาคตที่มีความหวังมากในประเทศไทย

ความท้าทายในอนาคตคือการเปลี่ยนรูปก๊าซธรรมชาติให้เป็นผลึกหรือก๊าซเม็ดที่เวลานี้มีการวิจัยในห้องปฏิบัติการของต่างประเทศบ้างแล้ว โดยในการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุศาสตร์เพื่อใช้แอลเอ็นจีในอนาคต ศูนย์เอ็มเทคมีบุคลากรระดับปริญญาเอกที่ศึกษาพฤติกรรมโลหะในสภาวะเย็นยิ่งยวดประมาณ 10 ราย ซึ่งเมื่อรวมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็น่าจะมีจำนวนรวมกันถึง 40-50 ราย ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในเบื้องต้น

ขณะที่นายวิฑูรย์ เจนวิริยะกุล ผอ.สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ทางสำนักงานกำลังเร่งจัดทำระเบียบด้านความปลอดภัยของการใช้แอลเอ็นจีขึ้นให้ทันต่อความต้องการของภาคเอกชนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปลายปีนี้ บริษัทพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งจะเริ่มนำร่องสถานีก๊าซแอลเอ็นจีใน 4 จุดทั่วประเทศ เช่นที่ จ.สุโขทัย ระยอง นครศรีธรรมราช และอุดรธานี

ทั้งนี้ ตามปกติแล้วถังแอลเอ็นจีจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 15-20 ปี โดยอายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการเติมก๊าซด้วย สำหรับถังที่ผลิตออกมาใช้งานต้องได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากวิศวกร อีกทั้งต้องมีการตรวจสภาพด้วยสายตาทุกๆ 3 ปี และตรวจสภาพอย่างละเอียดทุกๆ 5 ปีจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000036596

1 comment:

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,aio,av女優,AV,免費A片,日本a片,美女視訊,辣妹視訊,聊天室,美女交友,成人光碟

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖