Monday, April 2, 2007

โปรแกรม 3 มิติช่วยทันตแพทย์จัดฟัน

โปรแกรม 3 มิติช่วยทันตแพทย์จัดฟันจำลองภาพฟันเป็นระเบียบ เตรียมทดสอบก่อนใช้จริง

เดี๋ยวนี้คนฮิตจัดฟันกันมาก ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง คุณป้าหรือคุณพี่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูงจึงคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานทันตแพทย์ สามารถรู้ได้ว่าหลังจัดฟันเสร็จแล้วจะออกมาสวยเช้งขนาดไหน

ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน หัวหน้างานฝ่ายวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (แอดเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระบวนการจัดฟันในปัจจุบันมี 2 แบบ ได้แก่ การจัดด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งผู้รับการรักษาจะยังไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังจัดฟันเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบไหน

"โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการจัดฟันแบบ 3 มิติ ช่วยให้ทันตแพทย์จำลองผลการรักษา และสามารถจัดสร้างอุปกรณ์ติดฟันสำหรับนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการจัดสะดวกยิ่งขึ้น และผู้จัดสามารถเห็นผลการรักษาได้ก่อนเริ่มจัดฟันจริงภายใน 30 นาที" นักวิจัย กล่าว

โปรแกรมทำงานโดยสร้างโมเดลจากโครงสร้างฟันที่ได้จากการสแกนด้วยเครื่องซีที ซึ่งเป็นเครื่องสแกนเฉพาะสำหรับทันตแพทย์ โปรแกรมจะทำการจำลองการจัดเรียงฟันขึ้นใหม่ พร้อมกับทำการทดลองติดตั้งอุปกรณ์จัดเรียงฟันหรือเหล็กจัดฟันชนิดติดแน่น (Brackets) ให้อยู่ในระนาบที่ต้องการ

หลังจากนั้น โปรแกรมจะจำลองภาพให้เห็นว่าฟันที่จัดแล้วจะออกมาสวยงามอย่างไร หรือรากฟันจะเรียงตัวอย่างไร รวมถึงโอกาสที่ฟันจะชนหรือเบียดกันก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการจัดฟันของจริง

"การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการจัดฟันแบบ 3 มิติในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เน้นด้านเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบจัดฟันเบื้องต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการจำลองติดอุปกรณ์จากโมเดลฟันทั้งด้านบนและล่างของผู้ป่วยจริง ส่วนการวิจัยใน 2 ปีที่เหลือหลังจากนี้ จะเป็นการศึกษาต่อในขั้นของการสบฟัน ขณะเคี้ยวอาหารของฟันด้านบนและด้านล่าง และประสานงานกับทีมทันตแพทย์จัดฟันในการทำการทดสอบเชิงคลินิกต่อไปกับผู้ป่วยประมาณ 40-50 ราย ก่อนนำไปเผยแพร่โปรแกรมต่อทันตแพทย์จัดฟัน ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนให้มีการนำไปใช้จริง" นักวิจัย กล่าว

นอกจากการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบจัดฟันแล้ว ศูนย์เทคโนโลยี ทางทันตกรรมขั้นสูง หรือ แอดเทค ยังมีบริการฝังรากฟันเทียม และผ่าตัดกรามฟันให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหากรามฟันผิดปกติอีกด้วยในราคาที่ถูกกว่าภาคเอกชนจากทีมทันตแพทย์ที่ประจำและจากหน่วยงานอื่น

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: