Tuesday, April 3, 2007

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจำทะเบียนรถเอง

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจำทะเบียนรถเองได้ไม่ต้องใช้คน

ท่ามกลางโลกแห่งการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปไม่รู้จบ สอดคล้องกับวิถีที่ผู้คนต้องรีบเร่งและแข่งขันกับเวลา ปฏิเสธไม่ได้ที่ชีวิตของพวกเขาจะต้องเกี่ยวพันกับการเดินทางอยู่เสมอๆ ด้วย โดยจะดีไม่น้อยเลยหากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นนี้จะได้อำนวยความสะดวกสบายให้แก่การสัญจรไปมาของผู้คนด้วย

หนึ่งในนั้นคือ “โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถ” โดยนายเปรมนาถ ดูเบ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ที่จะช่วยยกระดับ “เทคโนโลยีการจราจรอัจฉริยะ” ไปอีกขั้น

นายเปรมนาถ เล่าว่า ในปัจจุบันการตรวจสอบรถราที่เข้าออกในสถานที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่สำคัญต่างๆ นั้น ยังขาดระบบจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลที่จะช่วยตรวจสอบรถที่เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ว่าเช่นนั้นก็เพราะยังขาดโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันที่ระบบการเก็บข้อมูลรถราที่เข้าออกสถานที่ เรายังสามารถเก็บได้เพียงภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด หรือภาพนิ่งจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเท่านั้น จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นนัก กล่าวคือจะไม่มีทั้งข้อมูลทะเบียนรถ และเวลาที่เข้าและออกจากสถานที่ซึ่งจะสามารถดึงออกมาใช้งานได้ทันที

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุรถหาย หรือต้องการติดตามรถที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงต้องมาไล่ค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือภาพนิ่งทีละภาพๆ ซึ่งกินเวลานานเกินไป แทนที่จะสืบค้นในฐานข้อมูลด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ทว่า สำหรับโปรแกรม “อ่านป้ายทะเบียนรถ” (License Plate Recognition System: LPR) ที่ได้พัฒนาขึ้น จะทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาตำแหน่งของป้ายทะเบียนรถได้เอง พร้อมทั้งมีระบบรู้จำที่ช่วยแปลงข้อมูลตัวอักษรจากภาพด้วยโปรแกรมโอซีอาร์มาเป็นตัวหนังสือที่สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อง่ายแก่การสืบค้นได้ทันที โดยใช้เพียงอุปกรณ์ง่ายๆ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงเข้ากับกล้องวงจรปิด พร้อมด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลของรถที่เข้าและออกจากสถานที่ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังอาจพ่วงระบบดังกล่าวเข้ากับระบบที่กั้นรถในที่จอดรถได้ด้วย ซึ่งแต่ละครั้งที่มีรถเข้าและออก คอมพิวเตอร์ก็จะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล และควบคุมให้ที่กั้นรถเปิดให้รถผ่านเองได้โดยปลอดคนควบคุม ซึ่งเวลานี้ โปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการทำงานราว 95% สามารถรู้จำตัวอักษรภาษาไทย “ก -ฮ” และตัวเลขอารบิก “0 -9” ได้แล้ว

ขณะที่ประโยชน์การใช้สอยโปรแกรมดังกล่าว นายเปรมนาถ แจกแจงว่า โปรแกรมดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ในงานควบคุมหลายด้านคือ ใช้ในการจัดการที่จอดรถอัตโนมัติ การบันทึกเวลาเข้าและออกเพื่อคำนวณค่าจอดรถโดยไม่เกิดการรั่วไหล และการจำแนกรถราที่เข้าออกอาคารว่าเป็นรถภายในหรือรถของบุคคลภายนอก

รวมถึงการรักษาความปลอดภัย การติดตามรถที่หายหรือรถที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย และทำให้เกิดความประหยัดในการจัดการที่จอดรถ โดยจากความก้าวหน้านี่เอง นักวิจัยรายนี้ยังบอกด้วยว่า เขายังได้พัฒนาต่อไปให้โปรแกรมมีความอัจฉริยะมากขึ้น พร้อมๆ กับตอนนี้ได้มีห้างร้านเอกชนเข้ามาติดต่อทางเนคเทคเพื่อขอนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้แทนระบบการจัดการที่จอดรถแบบเก่าแล้วด้วย

สำหรับผู้สนใจความก้าวหน้าในระบบจราจรอัจฉริยะชิ้นนี้ สามารถเข้าชมด้วยตัวเองได้ในงาน "บางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 28" ระหว่างวันที่ 30 มี.ค –8 เม.ย. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000037872

No comments: