Monday, April 2, 2007

ซอฟต์แวร์จัดฟัน 3 มิติ

ซอฟต์แวร์จัดฟัน 3 มิติตรวจรูปแบบฟันก่อนลงมือ

ศูนย์ทันตกรรมขั้นสูง โชว์ซอฟต์แวร์ออกแบบจัดฟันภายในเวลาเพียง 30 นาที ก่อนนำไปเผยแพร่สู่ทันตแพทย์รัฐ และเอกชน เพื่อช่วยจำลองผลการรักษา และจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ

ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน หัวหน้างานฝ่ายวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระบวนการจัดฟันในปัจจุบันมี 2 แบบ ได้แก่ การจัดด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งขั้นตอนการจัดฟันตั้งแต่เริ่มจนเสร็จผู้ป่วยไม่สามารถรู้ได้ว่าผล จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดฟัน

"โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการจัดฟันแบบ 3 มิติ ช่วยให้ทันตแพทย์จำลองผลการรักษาในแบบ 3 มิติ และสามารถจัดสร้างอุปกรณ์ติดฟันสำหรับนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการจัดสะดวกยิ่งขึ้น และผู้จัดสามารถเห็นผลการรักษาได้ก่อนที่จะมีการจัดจริงภายใน 30 นาที" นักวิจัยกล่าว

โปรแกรมทำงานโดยสร้างโมเดลจากโครงสร้างฟันที่ได้จากการสแกนด้วยเครื่องซีที ซึ่งเป็นเครื่องสแกนเฉพาะสำหรับทันตแพทย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการจัดฟันแบบ 3 มิติ (Aling Bracket 3D) ก่อนจำลองการจัดเรียงฟันขึ้นใหม่จากโปรแกรม พร้อมกับทำการทดลองติดตั้งอุปกรณ์จัดเรียงฟันหรือเหล็กจัดฟันชนิดติดแน่น (Brackets) ให้อยู่ในระนาบที่ต้องการ
หลังจากนั้น โปรแกรมจะจำลองภาพหลังจากจะออกมาสวยงามอย่างไร หรือรากฟันจะเรียงตัวยังไง รวมถึงโอกาสที่ฟันจะชนหรือเบียดกันก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการจัดฟันของจริง

นักวิจัยยังแบ่งประเภทกรามฟันผู้ป่วยออกเป็น 5 ประเภทสำหรับเป็นมาตรฐานในการทำแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กรามฟันอ้วน กรามฟันผอม กรามฟันเหลี่ยม กรามฟันรี และกรามฟันปกติ เพื่อให้สะดวกแก่การนำมาใช้วางแผนการจัดฟันแบบ 3 มิติ ซึ่งต้องเลือกแบ็คเก็ตให้เหมาะกับตำแหน่งฟันด้วย เพราะว่าแบ็คเก็ตมีหลายชนิด เช่น ใช้ติดฟันเขี้ยว ติดฟันหน้า ติดฟันกราม ซึ่งก็จะมีความต่างกันออกไปอีกระหว่างการจัดจากด้านหน้าฟัน และการจัดจากด้านหลังฟัน เพราะว่าผิวฟันไม่เหมือนกัน

"การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการจัดฟันแบบ 3 มิติในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เน้นด้านเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบจัดฟันเบื้องต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการจำลองติดอุปกรณ์จากโมเดลฟันทั้งด้านบน และล่างของผู้ป่วยจริง

ส่วนการวิจัยใน 2 ปีที่เหลือหลังจากนี้ จะเป็นการศึกษาต่อในขั้นของการสบฟัน ขณะเคี้ยวอาหารของฟันด้านบนและด้านล่าง และประสานงานกับทีมทันตแพทย์จัดฟันในการทำการทดสอบเชิงคลินิกต่อไปกับผู้ป่วยประมาณ 40-50 รายก่อนนำไปเผยแพร่โปรแกรมต่อทันตแพทย์จัดฟัน ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนให้มีการนำไปใช้จริง" นักวิจัยกล่าว

นอกจากการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบจัดฟันแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีบริการฝังรากฟันเทียม และผ่าตัดกรามฟันให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหากรามฟันผิดปกติอีกด้วยในราคาที่ถูกกว่าภาคเอกชนจากทีมทันตแพทย์ที่ประจำและจากหน่วยงานอื่น

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/04/02/WW54_5401_news.php?newsid=62448

1 comment:

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇

情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,色情遊戲,色情網站,聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,免費A片,日本a片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖