Wednesday, July 2, 2008

โปรแกรมฝึกจราจรอากาศขึ้นจอยักษ์รอบทิศ


วิทยุการบินโปรแกรมควบคุมการจราจรทางอากาศสามมิติ ฉายขึ้นจอยักษ์เหมือนปฏิบัติการจริง ใช้ฝึกหัดเจ้าหน้าที่ให้คุ้นกับสถานการณ์หลายรูปแบบจนคล่อง

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : นายฆนภาส ศิริรัมย์ ผู้จัดการงานวิศวกรรม กองงานวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด (บวท.) พัฒนาระบบจำลองการจราจรทางอากาศแบบสามมิติเพื่อใช้แบบฝึกหัดสำหรับผู้คุมการจราจรทางอากาศบริเวณเขตประชิดสนามบิน ติดตั้งจอโปรเจกเตอร์ 11 ตัวฉายภาพ 360 องศารอบทิศเหมือนนั่งอยู่บนหอบังคับการบิน

"แบบฝึกหัดจำลองสภาพอากาศ 5 รูปแบบ ได้แก่ ฝนตก หมอกหนา แสงแดดจ้า หิมะตก และเวลากลางคืน สามารถเปลี่ยนฉากสนามบินที่จะใช้ฝึกได้ เพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศให้ทดลองสั่งเครื่องบินลงจอด หรือขึ้นสู่ท้องฟ้าตามสภาพแวดล้อมของสนามบินแต่ละแห่ง ได้อย่างเหมาะสม" ผู้จัดการงานวิศวกรรมบริษัท วิทยุการบิน กล่าว

ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะต้องใช้เวลาเรียนวันละ 8 ชั่วโมง และต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนก่อนออกไปฝึกในหอบังคับการของจริงอีก 2-3 เดือน และต้องผ่านการประเมินจากกรมส่งทางอากาศและสถาบันเวชศาสตร์การบิน ก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จริง

การฝึกควบคุมการจราจรทางอากาศแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ใช้โมเดลสนามบิน และแรงงานคนถือเครื่องบินจำลองเคลื่อนที่ทำองศาตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ฝึกหัด ทำให้ไม่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมของสนามบินได้จริง และหากมีโจทย์ยาก เช่น สถานการณ์ที่ต้องสั่งการเครื่องบินพร้อมกันหลายลำ จะทำได้ลำบาก

นายสันติ วงศ์พิทักษ์ ผู้จัดการงานวิศวกรรม กองธุรกิจต่างประเทศ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด กล่าวว่า ระบบจำลองการจราจรทางอากาศแบบสามมิติช่วยให้ ผู้ฝึกสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของสนามแบบเสมือนจริง รวมทั้งได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นหลังการตัดสินใจด้วยตัวเอง

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ฝึกแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น เครื่องบินตก เครื่องบินชนกัน หรือเครื่องบินลงหรือขึ้นพร้อมกันครั้งละหลายลำ เป็นต้น เพื่อสามารถรับมือได้เป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากกว่าการฝึกจากการใช้แรงงานคน และดูภาพผ่านจอเรดาร์แบบเดิม

ปัจจุบัน ระบบดังกล่าวได้นำไปใช้งานจริงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยฝึกผู้ควบคุมไปได้แล้วจำนวน 2 รุ่น

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2008/07/02/news_272040.php

No comments: