Friday, July 11, 2008

ไวรัสคอมพ์จัดการไม่ยากเนคเทคทำซอฟต์แวร์ให้โหลดใช้ฟรีต.ค.นี้

ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์จากการเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสมรวมทั้งปัญหาดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่จนเครือข่ายล่ม กำลังจะได้รับการแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์บริหารระบบเครือข่ายอัจฉริยะ ผลงานจากการพัฒนาของเนคเทค เปิดทดลองใช้งานฟรีตุลาคมนี้

ดร.พนิดาพงษ์ไพบูลย์ นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) กล่าวว่า เนคเทคพัฒนาโปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากโปรแกรมระบบเปิด หรือโอเพ่นซอร์ส เพิ่มโอกาสการเข้าถึงซอฟต์แวร์ราคาถูก ให้แก่โรงเรียน ร้านอินเทอร์เน็ตและองค์กรขนาดเล็กทั่วไป

หน่วยงานเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อไวรัสคอมพิวเตอร์เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายทำงานล่าช้า แม้ว่าซอฟต์แวร์บริหารระบบเครือข่ายอัจฉริยะจะมีผู้ผลิตและจำหน่ายแล้วก็ตาม แต่ออกแบบมาสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือไอเอสพี จึงมีราคาสูงอีกทั้งใช้งานยาก

จากสภาพปัญหาดังกล่าวเนคเทคจึงพัฒนากลุ่มซอฟต์แวร์บริการเครือข่ายขึ้น โดยต่อยอดจากโอเพ่นซอร์ส ให้สามารถใช้งานภาษาไทย พร้อมทั้งให้รายละเอียดตามที่ผู้ใช้ต้องการ ส่วนหัวใจสำคัญคือ ต้องอ่านและวิเคราะห์ผลได้ง่าย แม้ผู้ดูแลระบบจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม

ปัจจุบันโปรแกรมดังกล่าวอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานภาคสนามในโรงเรียนนำร่อง 5-10 โรง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงการใช้งาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตตุลาคม จากนั้นจะเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมในรูปแบบฟรีแวร์ไปใช้งานได้ทันที
ระบบบริหารเครือข่ายอัจฉริยะที่ออกแบบขึ้นประกอบด้วย ระบบตรวจสอบสถานะเครือข่ายและบริการ ระบบตรวจวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย และระบบการบริหารจัดการแบนด์วิธ เป็นต้น

ระบบบริหารเครือข่ายมีส่วนช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยเพิ่มขึ้นผู้ดูแลระบบจะทราบทันทีเมื่อเครื่องลูกข่ายถูกไวรัสจู่โจม หรือเครื่องมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ก็สามารถบริหารจัดการได้ทันทีโดยไม่กระทบต่อเครื่องอื่น ซึ่งจะทำงานได้ช้าลง นักวิจัยกล่าว

หากการพัฒนาระบบเครือข่ายอัจฉริยะเสร็จสมบูรณ์ก็จะเปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจร่วมต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าว ในลักษณะของการพัฒนาชุดควมคุมแบนด์วิธ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกล่อง หรือเราเตอร์ สำหรับการจำหน่าย

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/07/11/x_it_h001_210782.php?news_id=210782

No comments: