Friday, February 22, 2008

พบระบบสุริยะมีบริวารคล้ายโลก

นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอริโซน่าส่องกล้องโทรทรรศน์ดูระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือกพบดาวเคราะห์คล้ายโลกโคจรรอบดาวเหมือนดวงอาทิตย์เป็นไปได้ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

ไมเคิลเมเยอร์ นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอริโซน่า เปิดเผยว่า เขาพบดาวฤกษ์ที่มีลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์ และมีสภาพเหมาะสมต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์หินที่เหมือนกับโลก เมื่อได้ศึกษาวิวัฒนาการของก๊าซและฝุ่นละอองที่โคจรรอบดาวฤกษ์เหล่านั้น จะช่วยให้เข้าใจถึงการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์ได้ยิ่งขึ้น หมายความว่า ถ้าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ในระบบสุริยะอื่นได้ ก็แปลว่าดาวเคราะห์อื่นที่คล้ายโลกเอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหมด

ถึงกระนั้นยังต้องวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลหรือไม่หมายความว่านักวิจัยต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ ปฏิบัติการสำรวจอวกาศมากขึ้น เฝ้าสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ เพื่อหาข้อมูลมารองรับทฤษฎีการก่อตัวของดาวเคราะห์ และนำมาใช้เป็นแนวทางค้นหาสิ่งมีชีวิตในจักรวาล

ไมเคิลและทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลุ่มดาวฤกษ์6 กลุ่ม มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์ และจัดอันดับอายุของดาวเหล่านั้น ดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยสุดอยู่ระหว่าง 10-30 ล้านปี ดวงที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 1-3 พันล้านปี เทียบกับดวงอาทิตย์ที่มีโลกและดาวเคราะห์บริวารอื่นโคจรอยู่มีอายุราว 4.57 พันล้านปี

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/02/22/x_it_h001_190860.php?news_id=190860

No comments: