Saturday, February 16, 2008

สวทช.คลอดโรงงานนาโน ผลิตเส้นใยคุณสมบัติพิเศษป้อนนักวิจัย

ศูนย์นาโนเทคทุ่ม 500 ล้านบาท สร้างต้นแบบโรงงานผลิตเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ มุ่งค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับส่งต่อให้ภาคอุตสาหกรรม เผยผลผลิตเส้นใยที่ได้ส่งให้ “ราชมงคลธัญบุรี” ทดสอบผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโน

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพาณิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์นาโนมีโครงการที่จะลงทุนด้านโรงงานเส้นใย ซึ่งจะผลิตเส้นใยที่มีลักษณะพิเศษด้วยเทคโนโลยีนาโน สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย โดยเส้นใยที่ได้จะส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปประยุกต์ขึ้นรูปเป็นผืนผ้า พิมพ์ลายรวมถึงพัฒนาเป็นสินค้านาโน

เป้าหมายของโรงงานนี้คือ การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิตเส้นใยผสม ระหว่างเส้นใยโพลิเอสเตอร์กับเส้นใยไนลอน หรือเส้นใยโพลิเอสเตอร์ กับเส้นใยโพลิเมอร์ชนิดอื่น จากนั้นเคลือบด้วยสารอนุภาคนาโนทำให้เส้นใยมีคุณสมบัติโดดเด่น ในด้านความแข็งแรงทนทาน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น ทนร้อนทนการเผาไหม้ ต้านแบคทีเรียหรือเหนียวเทียบเท่าลวดสลิง เป็นต้น

โครงการโรงงานเส้นใยต้นแบบนี้ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมทั้งอนุมติงบประมาณ 500 ล้านบาทในระยะ 5 ปี และจากการหารือในเบื้องต้นอาจจะซื้อโรงงานสิ่งทอสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้เป็นโรงงานใหม่

“ค่าก่อสร้างที่ประหยัดได้ จะนำไปใช้ลงทุนด้านเทคโนโลยีซึ่งราคาค่อนข้างสูงหรือประมาณ 60 ล้านบาท ขณะที่งานวิจัยที่จะส่งต่อให้ภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องทดลองผลิตในปริมาณที่มากพอ จึงกำหนดให้โรงงานต้นแบบนี้มีกำลังการผลิตเส้นใยที่ 10-20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง คาดว่าจะเริ่มผลิตในสายการผลิตแรกได้ราวปี 2552

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนกล่าวอีกว่า ในวันที่ 26 มกราคมนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่นจัดการประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่วิทยาการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น เทคโนโลยีนาโน พลังงานทดแทนและพลังงานอนาคต โดยมีนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนร่วมนำเสนอผลงาน

“ประโยชน์ที่นักวิจัยไทยจะได้จากเวทีประชุม นอกจากการแกลเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยต่างชาติ ที่สนใจศึกษาในเรื่องเดียวกันแล้ว ยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้” ศ.ดร.วิวัฒน์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: