Thursday, February 7, 2008

กฟผ.พึ่งพลังน้ำลดโลกร้อนพัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าใช้งานได้จริง

กฟผ.ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยพลังงานต่อยอดต้นแบบกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ สู่เครื่องจริงที่มีกำลังผลิต 160 กิโลวัตต์ รับรางวัลชมเชยวันนักประดิษฐ์ ปี 2551 ระบุสามารถขยายสู่โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั่วประเทศ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดโลกร้อน

นายประโมทย์ฉมามหัทนา ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พัฒนากังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ของไทย และขยายพื้นที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไปยังแหล่งน้ำที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาทีมวิจัยสามารถสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำต้นแบบและพัฒนาเครื่องให้สามารถใช้งานได้จริง โดยติดตั้งและทดสอบใช้งานที่เขื่อนแม่จาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มาแล้วกว่า 1 ปี ผลงานเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนแม่จางนี้ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2551

หัวใจของการพัฒนากังหันผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำอยู่ที่การออกแบบรูปร่างของกังหัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ความสูงหัวน้ำแตกต่างกัน (ความต่างระดับน้ำที่หน้าเขื่อนและท้ายเขื่อน) โดยออกแบบให้สามารถเดินเครื่องได้ที่ความสูงหัวน้ำต่ำกว่าหรือสูงกว่า 13 เมตร ไม่เกิน 10% และมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 160 กิโลวัตต์ นายประโมทย์กล่าว

องค์ความรู้จากการวิจัยเช่น รูปร่างกังหันและชิ้นส่วนต่างๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กได้มากกว่าครึ่ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงจะราคาถูกกว่าการนำเข้า โดยราคาติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นบาทต่อ 1 กิโลวัตต์ จากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศ 6-7 หมื่นบาทต่อ 1 กิโลวัตต์ ทำให้การขยายพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ที่ความสามารถรับโหลดไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมากได้เช่น หากมีความต้องการไฟฟ้าจำนวนมากในเวลากะทันหัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำสามารถผลิตไฟฟ้าให้ได้ทันทีในเวลาไม่เกิน 5 นาที ขณะที่โรงไฟฟ้าประเภทอื่นทำไม่ได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมากขึ้น จึงตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดโลกร้อนและลดการนำเข้าไฟฟ้า

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/02/07/x_it_h001_188908.php?news_id=188908

No comments: