Friday, October 27, 2006

โทษไร้แสงดาวฤกษ์ส่องมาถึง

โทษไร้แสงดาวฤกษ์ส่องมาถึง อุณหภูมิโลกจึงเพิ่มสูงมากขึ้น

ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ สงสัยว่า เหตุที่อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้น เพราะเหตุว่าโลกไร้แสงของดาวฤกษ์ตกถึงพื้น แต่ยังมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ยังข้องใจอยู่

เมื่อสักสิบปีมานี้ ได้มีนักวิทยาศาสตร์เคยตั้งทฤษฎีไว้ว่า เมื่อดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกที่อยู่ห่างไกลเกิดระเบิดขึ้น จะมีรังสีคอสมิก อันเป็นอนุภาคปรมาณูความเร็วสูง ตกทะลุผ่านชั้นบรรยากาศในโลกลงมา กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ อิเล็กตรอนเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นและเร่งให้เกิดกลุ่มอณูของน้ำกับกรดกำมะถัน อันเป็นเชื้อก่อเมฆขึ้น รังสี คอสมิกจึงเท่ากับช่วยให้เกิดเมฆปกคลุมโลกหนาขึ้น ช่วยสะท้อนแสงแดดกลับออกไป เป็นเหตุให้โลกเย็นโดยเปรียบเทียบ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสนามแม่เหล็ก ซึ่งหุ้มห่อโลกไม่ให้โดนรังสีเหล่านั้น ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงศตวรรษที่แล้วขึ้นอีกเท่าตัว อาจเป็นผลทำให้ เกิดเมฆน้อยลง เป็นเหตุให้โลกอุ่นขึ้นได้

นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์อวกาศแห่งชาติเดนมาร์ก ได้ลองจำลองปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในบรรยากาศชั้นต่ำ ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดใหญ่ โดยสร้างก๊าซผสมของก๊าซหลายชนิด และใช้ดวงโคมอัลตรา-ไวโอเลตแทนดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดหยดฝอยน้ำเล็กๆ อันเป็นเชื้อของเมฆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เริ่มลอยขึ้นในอากาศภายในเครื่องปฏิกรณ์ได้

คณะนักวิจัยเชื่อว่า ยังจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก จึงจะสามารถประเมินกลไกในส่วนที่เป็นฝีมือมนุษย์ ที่เป็นเหตุให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นได้

ที่มา : thairath

No comments: