Monday, March 24, 2008

สวทช.โชว์สุดยอดไฮเทคย้ำชัดวิทย์ไทยไม่ด้อยกว่าชาติอื่น

หากคุณกำลังสงสัยว่ามีนมที่ดื่มแล้วช่วยให้หลับสนิทจริงหรือไม่ ถ้าปลูกข้าวในอวกาศจะได้รวงข้าวเหมือนบนโลกหรือไม่ และยังมีคำถามอีกมากมายที่สามารถหาคำตอบได้จากอุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี 24-26 มีนาคมนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช่าติ(สวทช.) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี (แนค 2008) โดยรวมผลงานวิจัยเด่นจาก 4 ศูนย์ในสังกัดมาจัดแสดง เพื่อให้คนไทยได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ที่ไม่ด้อยไปกว่าชาติอื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักธุรกิจพบปะนักวิจัยเจ้าของผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสินค้าใหม่ในตลาด

เริ่มที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) เปิดโอกาสให้สั่งจองต้นกล้าสักมงคล 500 ต้น ที่มีพันธุกรรมเดียวกับเสาชิงช้า ผลงานของนักวิจัยไบโอเทค ที่ได้ขยายพันธุ์ต้นสักดังกล่าวด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดไม้สัก ผู้ที่สั่งจองในงานสามารถรับต้นกล้าได้ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นกล้าสามารถเติบโตนอกห้องปฏิบัติการ

ไบโอเทคยังอวดโฉมพันธุ์ข้าวไทย4 พันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข.6 จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี และข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่จะส่งไปทดลองปลูกในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีวิจัยอวกาศนานาชาติ คิโบ ผลการทดลองจะนำไปสู่การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สามารถเจริญเติบโตในสภาวะที่ไม่เหมาะสม งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (แจ็กซา)

ขณะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) ตั้งบูธสาธิตเทคโนโลยีชุดตรวจคุณภาพไบโอดีเซล ที่ใช้งานสะดวก รู้ผลเร็วและค่าใช้จ่ายต่ำ แทนการส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ งานวิจัยนี้สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลที่มีคุณภาพ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) นำเสนอเทคโนโลยีนาโนคริสตัลในรูปแบบแว่นตา สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดังกล่าวยังพัฒนาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถดูดซับและเปลี่ยนรังสีจากแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีตู้ปลานาโนที่อยู่นานนับเดือน โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ แถมไม่มีตะไคร้น้ำจับ และฟิล์มเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับยืดอายุอาหารสด เป็นต้น

ผู้เข้าชมงานแนค2008 จะพบกับความก้าวหน้าในการวิจัยด้านไข้หวัดนก เช่น ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกแบบไบโอเซ็นเซอร์ การค้นหาสมุนไพรและการสกัดหาสารเพื่อผลิตยาต้านไข้หวัดนก จากความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีไอที เช่น ซอฟต์แวร์และระบบควบคุมการจราจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/03/25/x_it_h001_195240.php?news_id=195240

No comments: