Tuesday, March 4, 2008

เสื้อนาโนสวมคลายร้อน


เจ้าของนวัตกรรมสิ่งทอกันยุงพัฒนาเสื้อคลายร้อน "ซูเปอร์คลู" สวมแล้วให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น เผยอาศัยสารเมนทอลให้ความเย็นจากสมุนไพร บรรจุในแคปซูลจิ๋วเคลือบบนเส้นใย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอกันยุง เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาเสื้อคลายร้อน "ซูเปอร์คูล" สำหรับนักเรียน นักกีฬา และบุคลคลทั่วไป คาดว่าสินค้าชุดแรกประมาณ 5,000 ตัว จะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนเมษายน หรือเทศกาลสงกรานต์นี้

การพัฒนาเสื้อซูเปอร์คูลดังกล่าว ทีมวิจัยนำสารสกัดเมนทอล หรือสารให้ความเย็นจากสมุนไพร อาทิ การบูร พิมเสน มาผสมเป็นสูตรจำเพาะ และบรรจุไว้ในแคปซูลจิ๋วด้วยเทคโนโลยีนาโน พร้อมทั้งออกแบบให้แคปซูลแตกตัวเฉพาะเวลาที่สัมผัสกับเหงื่อของผู้สวมเท่านั้น

ความคืบหน้าขณะนี้ ทีมงานอยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพการแตกตัวของแคปซูลนาโน ซึ่งบรรจุสารให้ความเย็นจากพืช โดยศึกษาปฏิกิริยาของแคปซูล เมื่อสัมผัสน้ำเปล่าเปรียบเทียบกับการสัมผัสเหงื่อ ว่าทำงานแตกต่างกันหรือไม่ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบให้แคปซูลทำปฏิกิริยาแตกตัวจำเพาะกับเหงื่อของผู้สวมใส่เท่านั้น

นอกจากดูสมบัติการแตกตัวของแคปซูลแล้ว ทีมวิจัยยังต้องดูคุณสมบัติที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายผู้สวมใส่อีกด้วยว่า ขณะที่ร่างกายเกิดเหงื่อขึ้นมานั้น สารที่เคลือบอยู่จะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้ลดลงได้กี่องศา

“ผลิตภัณฑ์เสื้อคลายแรกชุดแรกที่จะผลิต แบ่งเป็นเสื้อโปโลผู้หญิงให้กลิ่นสตรอเบอร์รี่ 2,500 ตัว เสื้อโปโลผู้ชายให้กลิ่นลาเวนเดอร์ 2,500 ตัว ส่วนเป้าหมายมีทั้งนักเรียน นักกีฬา พนักงานบริษัท และสำหรับเป็นของชำร่วยในงานทั่วไป” นายวิศัลย์ กล่าว
หากผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณ์สวมคลายร้อน บริษัทก็มีโครงการที่จะต่อยอดผลิตจีวรคลายร้อน และเครื่องแบบคลายร้อนสำหรับพนักงานทั่วไป

ส่วนความคืบหน้าของเทคโนโลยีสิ่งทอกันยุง หลังจากผลิตเป็นจีวรกันยุงแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนในการผลิตและทดสอบเครื่องแบบทหารกันยุง กับทหารอาสาสมัคร 300-500 คน สำหรับเก็บข้อมูลการป้องกันยุง ก่อนที่จะผลิตเป็นชุดทหารสำเร็จรูปและจำหน่ายต่อไป

กานต์ดา บุญเถื่อน

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2008/03/04/WW54_5404_news.php?newsid=235224

No comments: