Friday, March 21, 2008

เทคโนประดิษฐ์-ไบโอดีเซล 4 นาที ผลิตผ่านคลื่นไมโครเวฟ

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านหันมาผลิตไบโอดีเซลเติมรถยนต์มากขึ้น ทั้งจากการซื้อน้ำมันพืชบริสุทธิ์และน้ำมันพืชใช้แล้วมาต้ม โดยใส่เมทิลแอลกอฮอล์และโซดาไฟ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ขณะที่นิสิตจุฬาฯ ทดลองใช้คลื่นไมโครเวฟและคลื่นเสียง ทำไบโอดีเซลแทนเทคนิคต้มด้วยความร้อนอย่างที่ทำกันทั่วไป

น.ส.สราญกรบงกชมาศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลการทดลองในงานประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ว่า คลื่นอัลตราโซนิกและคลื่นไมโครเวฟ สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน เพื่อสังเคราะห์ไบโอดีเซลได้ดีกว่าการต้ม

การทดลองเริ่มจากการนำกรดไขมันอิสระบริสุทธิ์และตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้ความร้อนเป็นพลังงาน กระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำกันทั่วไปทำให้น้ำมันส่วนหนึ่งกลายเป็นสบู่ นักวิจัยจึงเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นกรดซัลฟูริก ทำให้ได้ไบโอดีเซลตามที่ต้องการ แต่ใช้เวลาในการสังเคราะห์นานขึ้น

จากการทดลองใช้คลื่นอัลตราโซนิกและคลื่นไมโครเวฟพบว่า เราสามารถใช้เครื่องไมโครเวฟที่ใช้กันทั่วไป มาดัดแปลง โดยเจาะรูด้านบน ติดตั้งคอนเดนเซอร์ เพื่อให้ไอที่ลอยออกไปเกิดการควบแน่นตกลงมาภายใน ป้องกันเมทานอลหรือไบโอดีเซลระเหยออกไป ทั้งยังให้ความร้อนได้สูงสุด ทำให้สามารถสังเคราะห์ไบโอดีเซลได้ 87% ในเวลาเพียง 4 นาที เมื่อเทียบกับการสังเคราะห์ด้วยความร้อน ซึ่งใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมงได้ปริมาณไบโอดีเซลเท่ากัน

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องไมโครเวฟหรือเครื่องอัลตราโซนิกสังเคราะห์ไบโอดีเซลนั้น มีการทำวิจัยมาก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ใช้กรดไขมัน ขณะที่ทีมวิจัยเลือกใช้กรดไขมัน สามารถสกัดได้จากน้ำมันพืชหรือน้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้แล้ว เพื่อช่วยลดต้นทุน

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/03/21/x_it_h001_194869.php?news_id=194869

1 comment:

sexy said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇

情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,色情遊戲,色情網站,聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,免費A片,日本a片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖