Wednesday, December 13, 2006

ถนนสายวิทยาศาสตร์

“ถนนสายวิทยาศาสตร์” ความรู้คู่ความสนุกในงานวันเด็กแห่งชาติปี 50

พี่ป้าน้าอา และน้องๆ หนูๆ ทั้งหลายเตรียมตัวนับถอยหลังรอความบันเทิงแฝงความรู้ได้แล้ว สำหรับการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ที่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นแม่งาน โดยจะลั่นกลองเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่จะถึงในอีก 1 เดือนต่อจากนี้

บ่ายวานนี้ (12 ธ.ค.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดการประชุมเตรียมการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซ.โยธี กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวง ในฐานะผู้ประสานงานการจัดงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมมีตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และพันธมิตรบ้านใกล้เรือนเคียง เข้าร่วมการประชุม

ดร.พิชัย เผยภายหลังการประชุมว่า สำหรับการจัดงานดังกล่าวถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วประมาณ 90% และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเหลือเพียงแต่ละหน่วยงานจะได้ลงมือจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการแสดงต่างๆ ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งนอกจากหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะได้ลงขันและลงแรงร่วมกันจัดงานแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกันกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในพื้นที่เขตราชเทวี มาร่วมจัดกิจกรรมและการแสดงในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานเองด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมในงาน เช่น การแสดงผลงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 16 หน่วยงาน อาทิ การจัดรายการเมก้าเคลฟเวอร์ ฉลาดสุดสุด เวอร์ชั่นเด็ก ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการโชว์ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) การจัดไซน์โชว์และโอเพ่นเฮ้าส์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เปิดของกรมธรณีวิทยา ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ การทดลอง การเสวนากับนักวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการออกร้านสินค้าวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น

ดร.พิชัย ให้รายละเอียดด้วยว่า ระยะเวลาการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์จะแบ่งเป็น 2 ระยะด้วยกัน คือ ในช่วงแรกจะเริ่มเปิดงานในวันที่ 9 ม.ค.ที่จะถึงนี้ เรื่อยไปจนถึงวันที่ 13 ม.ค.ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ จากนั้นจะเป็นการจัดนิทรรศการกึ่งถาวรและนิทรรศการถาวรตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ สลับกับการแทรกกิจกรรมและการแสดงในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งหากการจัดงานครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็จะมีการขยายการจัดงานไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวทช. ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วย

ส่วนหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมธรณีวิทยา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมสารวัตรทหาร และสำนักงานพื้นที่เขตราชเทวี

การจัดงานดังกล่าวจึงครอบคลุมพื้นที่ ซ.โยธี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมธรณีวิทยา กรมสารวัตรทหาร ไล่ไปจนถึงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การเภสัชกรรม ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันต่อเนื่องไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดถนนสายวิทยาศาสตร์ขึ้นมาสมชื่องานจริงๆ

“เราอยากจะขอเชิญชวนประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ เยาวชนที่สนใจในวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้ ให้ได้เข้าพบกับโลกของวิทยาศาสตร์ ว่าขณะนี้เราสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้าง และเรามีแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างไรได้บ้าง จึงอยากให้ได้มาร่วมงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-13 ม.ค.ที่จะถึงนี้ด้วย” ดร.พิชัย กล่าวทิ้งท้าย
ที่มา manager

No comments: