Thursday, April 24, 2008

มจธ.พัฒนาซอฟต์แวร์ฝึกบินสามมิติพร้อมแบบจำลองเครื่องบินหลบสิ่งกีดขวางสมจริง

หลังจากคลุกคลีอยู่กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนชำนาญนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีดึงทักษะประสบการณ์ดังกล่าว มาพัฒนาแบบจำลองเครื่องบินสามมิติ ช่วยนักบินฝึกทักษะควบคุมเครื่อง พร้อมต่อยอดนำไปสวมใช้กับเครื่องบินไร้คนขับสอดแนมทางการทหาร

นายเรืองวิทย์บันลือหาญ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกลุ่มเพื่อน พัฒนาเกมฝึกบินในรูปแบบสามมิติ เพื่อช่วยนักบินพัฒนาทักษะในหลายด้าน เช่น การมองเห็น การวางแผนหลบหลีกสิ่งกีดขวาง สมาธิในการควบคุมอุปกรณ์ โดยการบังคับระบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือห้องนักบินจำลอง

ทีมนักศึกษาพัฒนาเกมฝึกบินโดยปรับปรุงมาจากเกมหลบหลีกเครื่องบิน ซึ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์ยอดนิยมในกลุ่มวัยรุ่น แต่หันมาเน้นรูปแบบการใช้เป็นแบบฝึกหัด พัฒนาทักษะนักบินโดยเฉพาะ หากพัฒนาเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะมีราคาถูกกว่าโปรแกรมฝึกบินจากต่างประเทศ

แบบจำลองบินช่วยเพิ่มทักษะการบินเหนือกว่าการเล่นเกมธรรมดาทั่วไปเช่น การมองเห็น การคิดวางแผนการเล่น เนื่องจากผู้เล่นสามารถเล่นกับชุดจำลองเครื่องบิน โดยมีสิ่งกีดขวางสมจริง มีกำหนดเวลาเล่นเพื่อสะสมคะแนน สามารถเลือกระดับความยากง่ายได้ไม่ต่างจากเกมที่เล่นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาโปรแกรมกล่าว

นายศิวะพลอาจอนุรักษ์ และนายณัฐพล ผิวพรรณ เพื่อนร่วมทีม ช่วยกันอธิบายหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ว่า ระบบจำลองบินมีโหมดการทำงานหลัก 3 โหมด ได้แก่ โหมดโปรแกรมสำหรับตั้งค่าเกม โหมดเริ่มเล่นและหยุดเกม และโหมดสำหรับเลือกว่าให้เครื่องบินเดินทางด้วยระบบอัตโนมัติ หรือว่าเราเป็นคนควบคุมด้วยตนเอง

ผู้เล่นนำซอฟต์แวร์ไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อสายสัญญาณควบคุมเข้ากับชุดเครื่องบินจำลอง ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลง เลี้ยวซ้ายขวาหลบหลีกสิ่งกีดขวางสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์

อนาคตนอกจากซอฟต์แวร์จำลองบินจะสามารถใช้เป็นเกมให้เด็กเล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้วยังสามารถต่อยอดด้วยการนำไปใช้กับเครื่องบินไร้คนขับได้ด้วย โดยเลือกโหมดอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านการสอดแนม หรือตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศในอนาคต นักวิจัยกล่าว

ทีมงานยังมีแผนพัฒนาให้ซอฟต์แวร์เล่นได้พร้อมกันครั้งละหลายคนจากเดิมที่สามารถเล่นได้เพียงคนเดียว โดยการปรับแต่งอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเข้าไป เช่น รีโมทบังคับ และเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มสำหรับระบบการแข่งขัน

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/04/24/x_it_h001_198262.php?news_id=198262

No comments: