Thursday, May 29, 2008

เด็กไทยคว้ารางวัลแข่งวิทยาศาสตร์โลก

นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าสองรางวัลจากผลงานประเภททีม ในงานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือไอเซฟ ที่แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา

ผลงานของนักเรียนทั้งสองทีมที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การหมุนของหางเมล็ดหญ้าหนวดฤาษี ศึกษาโดยน.ส.ปรารถนา ชุนหคาม น.ส.อลิสรา ศรีนิลทา และนายชญา นิ่มจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลที่ 3 ในประเภท แกรนด์ อวอร์ด เป็นทุนการศึกษามูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.1 หมื่นบาท)

ทีมนักเรียนกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ช่วยให้เรียนรู้ผลงานของเพื่อนประเทศอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามีกระบวนการคิดที่ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่า มีรายละเอียดและเป็นระบบมาก หลายโครงงานน่าสนใจตรงที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทีมงานตั้งใจว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับงานของตัวเองในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนอีกโครงงานหนึ่งคือไม้อัดยุคใหม่ผลิตได้จากวัชพืช พัฒนาโดยด.ช.ภีมเดช ประสิทธิ์วรเวทย์ ด.ช.ธนวรกฤต บางเขียว และ ด.ช.มนภาส หะรารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทสเปเชี่ยล อวอร์ด จากสมาคมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทุนการศึกษามูลค่า 600 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.86 หมื่นบาท)

ผลงานของนักเรียนทั้งสองโรงที่เข้าประกวดอินเทลไอเซฟ ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก 2 หน่วยงานหลักในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

No comments: