Tuesday, January 6, 2009

ฟรี!ซอฟต์แวร์เกม-เคมีสามมิติจุดกำเนิดเยาวชนต้นกล้าไอที


อย่าแปลกใจถ้าวันเด็กแห่งชาติที่กำลังจะถึงนี้ ลูกอยากไปเล่นเกมกับเพื่อนที่โรงเรียน แทนที่จะเข้าโรงหนัง เดินห้างหรือเบียดเสียดฝูงชนในสวนสัตว์

เพราะโรงเรียนหลายแห่งเริ่มได้รับซอฟต์แวร์พิเศษ ที่ออกแบบเพื่อเยาวชนและภาคการศึกษาโดยเฉพาะ จาก "โครงการซอฟต์แวร์เพื่อสังคม"

เจ้าภาพของโครงการซอฟต์แวร์เพื่อสังคมคือ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยหรือซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย9 ราย ได้มอบสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่คิดมูลค่าแก่หน่วยงานหรือองค์กรใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคการสาธารณสุข ล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นรอบแจกให้โรงเรียน 48 แห่ง ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ศ.ดร.ชัชนาถเทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) หน่วยงานต้นสังกัดของซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า โรงเรียนทั่วประเทศยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอรับซอฟต์แวร์ ทางโครงการจึงคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ตรงตามหลักเกณฑ์
อาทิผู้ใช้งานต้องมีความจริงจังที่จะนำซอฟต์แวร์ไปใช้พัฒนาการดำเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกลับถึงผลการใช้งาน แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาซอฟต์แวร์และปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต

ซอฟต์แวร์ที่แจกให้โรงเรียนประกอบด้วย ซอฟต์แวร์"ใส่ใจ" บริษัทเอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด สำหรับเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันอันตรายในการเล่นอินเทอร์เน็ต เกมและสนทนาผ่านเน็ต (แชท) สำหรับกลุ่มเยาวชน ทางเอเทรียมเทคโนโลยีใจป้ำแจกโดยไม่จำกัดจำนวน คาดว่าในเบื้องต้นเฉลี่ย 40-80 เครื่องต่อโรงเรียน ยินยอมให้ใช้ซอฟต์แวร์เป็นเวลา 1 ปี

ผู้ผลิตกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างเดียวคือ หน่วยงานที่นำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้ ต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทางบริษัทจะทำซีดีติดตั้งโปรแกรมให้แต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นคู่มือในการใช้งานโดยไม่มีการอบรม

ซอฟต์แวร์"สื่อการเรียนรู้สามมิติ" บริษัทลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อการเรียนการสอนเรื่องโครงสร้างโมเลกุลในวิชาเคมี ในโครงการนี้บริษัทจะนำระบบพร้อมอุปกรณ์สร้างการเรียนรู้ด้วย "มิกซ์เรียลิตี้" (Mixed Reality) ซึ่งจะสร้างความกระตือรือร้นและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จำนวน 80 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยแผ่นซีดีและเว็บแคม โดยจะมอบสิทธิให้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ส่วนการติดตั้งและการใช้งานสามารถทำได้โดยใช้แผ่นซีดี ซึ่งจะมีวีดิทัศน์แนะนำการติดตั้ง และหากเกิดปัญหาในการติดตั้งสามารถสอบถามได้โดยตรงกับตัวแทนของบริษัท สื่อการเรียนรู้สามมิตินี้ยังเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเอเชีย แปซิฟิก ไอซีที อวอร์ด 2007 ในสาขารีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ ณ ประเทศสิงคโปร์

ซอฟต์แวร์"เกมมาออกกำลังกายกันเถอะ" บริษัทพิคซอฟท์ จำกัด เป็นเกมชื่อ Boost Life มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กล้องเว็บแคมเข้าร่วม ซอฟต์แวร์นี้ประกันคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศ ไทยแลนด์ แอนิเมชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย (ทีเอเอ็ม) คอนเทสต์ ในปี 2550 ในสาขา โปรเฟสชั่นแนล พีซี เกม

ซอฟต์แวร์"โปรแกรมพจนานุกรม" บริษัทไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ทางภาษา และให้ใช้ซอฟต์แวร์พจนานุกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมอบสิทธิในการใช้เป็นเวลา 1 ปี และมีเงื่อนไขว่าจะให้สิทธิเฉพาะใช้ภายในหน่วยงานที่ระบุเท่านั้น โดยต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อจัดทำเอกสารสิทธิการใช้งาน พร้อมแผ่นโปรแกรมมอบให้หน่วยงานที่ได้รับเป็นหลักฐานตามกฎหมาย

ซอฟต์แวร์"ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เพื่อสนับสนุนการสอบในสถานศึกษาต่างๆมีลักษณะเป็นระบบสอบออนไลน์ที่เป็นโอเพ่นซอร์ส สามารถใช้งานปรับปรุงและแจกจ่ายได้ฟรี ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม เพียงเลือกติดตั้งที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งในห้องคอมพิวเตอร์ หรือบนโน้ตบุ๊ก ก็จะได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมสำหรับการสอบ มีทั้งเวอร์ชั่นที่อยู่บนแผ่นซีดี 2 แผ่น และเวอร์ชั่นที่อยู่บนแผ่นดีวีดี 1 แผ่น พร้อมกับการจัดฝึกอบรมให้ฟรี จึงสนับสนุนระบบการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งสู่ อี-เลิร์นนิ่ง

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีกล่าวสรุปว่า ภายในเดือนมีนาคม2552 น่าจะสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 148 แห่ง จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ทั้งครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนในยุคไอที รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ไทยเหล่านี้

โครงการซอฟต์แวร์เพื่อสังคม น่าจะเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำไปสู่การปลูกต้นกล้าเยาวชนไอทีต่อไปในอนาคต

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2009/01/06/x_it_h001_329753.php?news_id=329753