Thursday, December 18, 2008

ซอฟต์แวร์นาไทยคว้าแชมป์สากล


ผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบนิเวศในนาข้าวโดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จาก จ.ปราจีนบุรี สร้างความแปลกใหม่ในเวทีการประกวดซอฟต์แวร์ระดับเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศอินโดนีเซีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ระบบนิเวศในนาข้าวเป็นผลงานของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ร่วมพัฒนาโดยนางสาวกนกวรรณ สีแดง นักเรียนชั้น ม.6 นายเจษฎา กิตติวราภรณ์ และนางสาวชญานิษฐ์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนเดียวกัน จนสำเร็จเป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในลักษณะอี-เลิร์นนิ่งเกี่ยวข้องกับนาข้าว และระบบนิเวศในนาข้าวไทย

กนกวรรณ หรือน้องเดียร์ หัวหน้าทีมพัฒนาโปรแกรม เล่าการพัฒนาโปรแกรมว่า ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนหาข้อมูล จากในเอกสารวิชาการ ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง รวมถึงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนส่งต่อข้อมูลที่ได้ให้แก่ฝ่ายออกแบบกราฟฟิก และฝ่ายพัฒนาโปรแกรม

"เป้าหมายของโปรแกรม คือ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา อาชีพเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาให้อยู่ในระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์" เจ้าของผลงานกล่าว

เดียร์เชื่อว่าโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยเสริมการเรียนรู้สำหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลนาข้าว ระบบนิเวศในนาข้าว การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องลงพื้นที่จริง หรือเคยเห็นนาข้าวมาก่อน นอกจากจะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลนาข้าวไปยังต่างประเทศด้วย

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยกันออกแบบและเขียนโปรแกรมเข้าร่วมแข่งขันภายใต้โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ

ต่อมา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) ได้ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการต่อยอดและพัฒนาโปรแกรม และยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2008 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโครงการนักเรียนระดับมัธยมมาครองได้สำเร็จ
เจ้าของผลงาน กล่าวเสริมว่า โปรแกรมระบบนิเวศในนาข้าวออกแบบให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกวัย เหมาะสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป เข้าใจง่ายโดยสื่อสารด้วยภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาประวัติชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์ในนาข้าว

โปรแกรมระบบนิเวศในนาข้าวเปิดให้ผู้ที่สนใจคลิกดาวน์โหลดที่ www.marykabin.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนติดตั้งตามคู่มือแนะนำ โดยต้องจำลองเครื่องพีซีให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อน หรือหากมีเว็บไซต์อยู่แล้วสามารถอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง

จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/12/18/x_it_h001_324664.php?news_id=324664

No comments: